Registracija


  • Molimo Vas da unesete e-mail koji najčešće koristite radi kontakta sa potencijalnim kupcima


Važno obaveštenje!


U skladu sa Zakonom o oglašavanju (član 11.) sva pravna lica - preduzeća ili preduzetnici obavezni su da uz prvu oglasnu poruku dostave popunjenu i overenu Deklaraciju. Sa jednom popunjenom deklaracijom možete se oglašavati do 12 meseci. Deklaracija je obrazac kojim garantujete za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.


Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije!


Preuzmite Deklaraciju: doc pdf Primer popunjavanja Pomoć


Potpisanu i overenu deklaraciju pošaljite :


011/2284252
kontakt@novogradnja.rs
“Prelovac Media” Gandijeva 99d/11, 11070 Novi Beograd

Kreditni kalkulatorNovogradnja nekretnine Novogradnja u izgradnji Novogradnja objekat u pripremi