Vesti

Olakšice za kredite

23/Maj/2011
Olakšice za stambene kredite

BEOGRAD - Visinu kamate tokom otplate kredita banke i drugi davaoci finansijskih usluga neće više moći jednostrano da menjaju, a to će se odnositi na sve pozajmice, uključujući i stambene kredite, kada god da su zaključene.

 

 

Korisnik će imati pravo i da odustane od pozajmice: guverner NBS Dejan Šoškić Fiksna kamata će se odnositi i na druge finansijske usluge, kao što je, recimo, iznajmljivanje sefova. Građani će uskoro moći i da po jednostavnijoj proceduri isplate kredit pre vremena, dok provizija banke za tu uslugu ne sme da pređe jedan odsto. Posle usvajanja Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banke više neće moći ni da naplaćuju gašenje kartica.

 

Kada zakon stupi na snagu, odnosiće se i na obaveze koje su nastale pre usvajanja propisa, bez obzira na to kada je ugovorena finansijska obaveza, najavio je juče u Skupštini Dejan Šoškić, guverner Narodne banke Srbije (NBS).

 

- Ocenili smo da bi posebnim zakonom trebalo odrediti obavezne elemente ugovora, prava i obaveza i finansijskih institucija i klijenata. Tako će visina kamate biti vezana za referentne vrednosti koje su javno dostupne, a na njihovu visinu ne može da utiče jednostrana volja bilo koje strane, ni davaoca finansijske usluge, ni klijenta - kaže Šoškić.

 

Šta donosi novi zakon - Banke više neće moći jednostrano da menjaju visinu kamatne stope - Visina kamatne stope vezana je za referentne vrednosti - Zabranjeno je oglašavanje informacija koje mogu da stvore pogrešnu predstavu o uslovima korišćenja finansijske usluge - Korisnik ima pravo da odustane od ugovorene obaveze 14 dana od zaključenja ugovora - Nadoknada za prevremenu otplatu kredita ne može da bude veća od jedan odsto - Banka je obavezna da proglasi zastoj u otplati kredita ako korisnik ima problema u otplati - Ne može se naplaćivati gašenje računa i kreditnih kartica - Novčane kazne za nepoštovanje odredbi zakona i javno saopštavanje imena banaka koje ne postupaju u skladu sa zakonom - Mesečni izvodi o promenama na računu bez naplate troškova obaveštavanja On je istakao da je bankama zabranjeno da usluge oglašavaju kao besplatne, ukoliko one ne mogu da se dobiju bez potpisivanja ugovora ili bilo čega što iziskuje trošak.

 

Korisnik će imati pravo i da odustane od kredita, prekoračenja računa, korišćenja kreditne kartice i drugih usluga u roku od 14 dana od zaključenja ugovora, a za to ne mora da navodi razlog. Dužan je samo da u roku od 30 dana banci vrati glavnicu ili predmet lizinga i plati ugovorenu kamatu, dok kod stambenih kredita korisnik može da koristiti to pravo samo pod uslovom da mu sredstva nisu stavljena u funkciju.

 

Korisnici će to moći da urade u svakom momentu, u potpunosti ili delimično, a banka može da proglasi zastoj u otplati kredita, ukoliko se, primera radi, pojave okolnosti koje korisnika dovode u teško imovno stanje.

 

Bankari smatraju da su delovi u vezi sa odustajanjem klijenta od kredita najspornije odredba zakona, ali ipak pozdravljaju njegovo donošenje.

 

- Zakon će on urediti važnu i kompleksnu oblast koja je do sada bila relativno neuređena. Što se tiče regulisanja oblasti promene kamate tokom otplate kredita, kod nas su još od 2008. za sve kredite, osim stambenih, u ponudi i dinarske fiksne kamatne stope - kaže Petar Grujić, direktor sektora za poslove sa stanovništvom Folks banke.

 

Uslovi poslovanja mioraju biti jasni U Findomestik banci smatraju da banke ni do sada nisu zloupotrebljavale mogućnost promene kamate dok traje ugovor, ali je dobro što novi zakon otklanja tu mogućnost.

 

 

- Jedina odredba koja je nelogična je mogućnost da klijent odustane od ugovora bez objašnjenja, čak i kada mu bude isplaćen novac. Ne verujem da će se to masovno koristiti i da će biti problema u praksi, ali ne vidim razlog za takvu zakonsku opciju - navodi Vladimir Marković, član IO Findomestik banke.

 

Jedna od aktivnih učesnica u javnoj diskusiji o zakonu, Sosijete ženeral banka, pozdravlja taj akt koji će precizno definisati uslove pod kojima se odobrava određeni proizvod ili usluga. - Neka od predloženih rešenja kao što su odustajanje klijenta od kredita, rešenja o platnim karticama, te retroaktivna primena zakona na postojeće ugovore verovatno bi bilo bolje regulisati na drugačiji način. Pozdravljamo odredbe o tipu kursa po kome se naplaćuju rate klijentima, a mi već odavno obračunavamo po istom tipu kursa po kome i odobravamo kredite, odnosno po srednjem kursu NBS - kaže za “Blic” Miroslav Rebić, član IO u Sosijete ženeral banci.

 

Izvor: Blic.rs

Kreditni kalkulatorNovogradnja nekretnine Novogradnja u izgradnji Novogradnja objekat u pripremi